fbpx

Detailní měření telefonických konverzí

Internetový marketing má jednu nespornou výhodu – oproti ostatním marketingovým aktivitám se dá dobře měřit jeho přínos. Toto 100% platí v případě eshopů, kde je možné vše dopočítat téměř do koruny. Problém nastává, pokud vaši klienti působí v oblasti služeb a první kontakt, většinu rezervací i objednávek realizují po telefonu. Vyhodnocovat úspěšnost kampaní je v tomto případě značně omezené a většinou se jedná pouze o odhady, které neodrážejí realitu. Specialista marketingu má potom jedinou možnost optimalizace kampaní a to díky počtu “hovorů“ (tedy kliknutí na telefonní číslo, které ale nemusí skončit hovorem). Naše řešení jde mnohem dále a řeší hned několik problémů.

Máte otázky?

Investujete do online marketingu, ale PPC systémy vám neumožňují vyhodnotit konverze, pokud je nutné se zákazníkem mluvit osobně?

Máme unikátní řešení, které přivede nové zákazníky a vy budete přesně vědět, odkud přišli.

Ideální nástroj optimalizace marketingových nákladů pro luxusnější druhy produktů, kde je nutný lidský kontakt!

tel-konverze-kod

Vložte kus kódu na svůj web

tel-konverze-propojeni

Propojte s námi své reklamní účty

tel-konverze-mereni

Měřte detailně telefonické konverze

Jaké mají telefonické konverze problémy?

Telefonické konverze se v běžných případech nedají vůbec měřit, nebo jen částečně a ještě neefektivně. Typickým příkladem, kdy nedokážete měřit přínos internetu pro vaši firmu (např. reklamních kampaní) je prodej služeb či produktů vyšší hodnoty. Například v případě luxusní dovolené, automobilů se velmi často stává, že si klient chce nejprve osobně pohovořit s prodejcem. Problém nastává, když uživatel opíše telefonní číslo do telefonu, nebo ho nadiktuje kolegovi – v tom případě je kompletně ztracena návaznost na reklamní aktivity. Druhý je případ, kdy uživatel klikne na telefonní číslo na mobilním telefonu (pokud se prokliknout nechá), ale pro změnu není možné žádným způsobem zjistit obsah hovoru (maximálně délku hovoru, ale pouze u některých kampaní).

Jaké na to máme řešení?

Řešení přináší monitoring telefonických konverzí. Ve zkratce se jedná o to, že každému návštěvníkovi vašeho webu zobrazujeme jiné telefonní číslo. Když na něj zavolá, dojde k přesměrování na původní telefon, uvedený na webu. V takovém případě potom dokážeme přesně přiřadit zdroj návštěvnosti u každého telefonického hovoru. Jdeme ale o hodně dále – kromě možnosti takové hovory automaticky označit jako konverze v analytických a reklamních systémech (Google Ads, Sklik, Google Analytics) nabízíme jako volitelnou možnost získat detailní informace o každém hovoru:

  • Délka hovoru
  • Telefonní číslo volajícího + další dostupné údaje (např. název společnosti a sídlo, pokud tyto informace jsou dostupné)
  • Kompletní záznam hovoru
  • Transkript hovoru (tzn. přepis hovoru do textové podoby)

Na základě těchto údajů náš systém umožňuje zpřesnit konverze – kdy je možné považovat za konverze pouze takové hovory, kde zazněla klíčová slova určité délky, nebo je volající pouze z konkrétní země. Možnosti jsou téměř neomezené. Na základě těchto informací pak můžete upravovat marketingové kampaně se stejnými možnostmi, které mají v současnosti pouze eshopy.

Co dalšího služba řeší?

 • Naše řešení telefonické konverze sleduje až ve fázi volání, nikoliv prokliku na telefonní číslo. Kromě toho, že v případě některých druhů kampaní může být “odpad“ mezi voláním, a pouhým proklikem na telefonní číslo (omyl, test) až desítky procent, jsou vaše kampaně daleko přesnější.
 • Dalším benefitem je délka hovoru, která v našem podání dokáže odhalit i hovory, které ze strany firmy nikdo nevzal. Tzn. je buď nutné změnit čas, kdy kampaně běží, nebo lépe vyřešit příjem hovorů.
 • Díky záznamu hovorů můžete sledovat kvalitu nejen volajících, ale i pracovníků, kteří jsou mnohdy tím prvním, s kým se zákazník ve firmě potká a často jsou možným důvodem nízkých prodejů (nezájem zaměstnanců, malé / žádné proškolení ve vztahu k chování k zákazníkům po telefonu apod).

Jak probíhá implementace – podrobně?

Implementace je velmi jednoduchá. Technicky se jedná o vložení 1 řádku kódu na váš web. Skript následně vyhledá telefonní číslo na stránce a vymění jej ještě předtím, než se kompletní stránka stačí načíst. Řešení funguje s libovolným redakčním systémem. V případě, že máte možnost do zdrojového kódu vložit vlastní kód, k jeho instalaci nepotřebujete ani vývojářskou firmu.