ROI

Doba čtení: < 1

ROI neboli návratnost investic znamená poměr nákladů na akvizici návštěvnosti, vůči získanému příjmu / obratu. V AdWords se toto číslo objevuje ve sloupci ,,Hodnota konverze / cena“ – číslo pod 1 obvykle znamená prodělek, číslo nad 1 zhodnocení (ve smyslu obratu vs. nákladu)