Duplicitní obsah

Doba čtení: < 1

Obsah, který se na internetu nachází na více stránkách. Může se jednat o nevinné druhy duplicitního obsahu (například 2 různé varianty adresy stránky – bez www, s www apod), ale také odcizený obsah, který prostým zkopírováním někdo používá bez svolení původního autora. Vyhledávače se proti tomuto jevu snaží bojovat penalizací stránek, které mají převážně duplicitní obsah a téměř žádný originální.