fbpx
Úvodní fotografie k blogovému článku společnosti SEMTIX: "Firemní časopis bez rizika pokuty až 200.000 Kč"

Firemní časopis bez rizika pokuty až 200.000 Kč

Doba čtení: 5 min

Kvalitní firemní časopis posiluje firemní kulturu, interní komunikaci, motivaci a zapojení zaměstnanců. Pomáhá s prezentaci úspěchů a novinek. Často se využívá pro nábor nových kolegů. Prozíravé společnosti zasílají firemní časopisy i obchodním partnerům a na některé úřady a instituce. Budují tak efektivnější vztahy s veřejností.

S firemním zpravodajem jsou ale spojena i rizika. Redakční týmy o nich často nemají tušení. Pokud vydáváte vlastní firemní zpravodaj, vztahují se na vás práva a povinnosti. Případně sankce v řádu statisícových pokut. Tištěné firemní časopisy, zpravodaje nebo firemní magazíny totiž většinou spadají do kategorie tzv. periodického tisku. Za předpokladu, že vycházejí pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce. Pojďme se na klíčové informace podívat zblízka.

Firemní zpravodaj vs. tiskový zákon

Problematiku periodického tisku řeší Tiskový zákon č. 46/2000 Sb.. Vydává pokyny ohledně evidence periodického tisku,  definuje práva a povinnosti vydavatele, odpovědnost za obsah, stanovuje lhůty, poskytování povinných údajů o vydavateli a periodiku, nebo pokuty za nesplnění podmínek. Na druhou stranu se i běžný firemní zpravodaj stává tištěným médiem, které má například nárok na ochranu zdroje a obsahu informací. Je důležité vědět, že pod tento zákon nespadají online média, firemní blogy a online časopisy.

Evidenci a správu periodik vede Ministerstvo kultury podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb.. Vydává tzv. třídník obsahového zaměření pro snadnější vyhledávání v databázi periodického tisku. Dále definuje adresář příjemců povinných výtisků periodického tisku, a udržuje samotnou databázi periodického tisku pro veřejnost.

 

Třídník obsahového zaměření - podnikové časopisy | SEMTIX.cz

 

V databázi periodického tisku můžete vyhledávat podle přiděleného evidenčního čísla, názvu periodika, vydavatele a obsahového zaměření. Regionálně můžete upřesnit dotaz na příslušný kraj nebo okres, a můžete se podívat i na periodicitu příslušného média.

 

Ukázka z výpisu evidence periodického tisku | SEMTIX.cz

 

Povinné výtisky

Vydavatel je povinen bezplatně a na svůj náklad doručit z každého vydání periodického tisku přesný počet výtisků konkrétním adresátům. Do 7 dnů ode dne jeho vydání. Jedná se o následující subjekty:

  • 2 povinné výtisky Národní knihovně ČR, Klementinum 190, 110 01  Praha 1
  • 1 povinný výtisk Moravské zemské knihovně,  Kounicova 65a, 601  87  Brno
  • 1 povinný výtisk knihovně Národního muzea v Praze, Královská obora 56, 170 76  Praha 7
  • 1 povinný výtisk Ministerstvu kultury ČR, Archiv povinných výtisků, Maltézské náměstí 1, 118 11  Praha 1
  • 1 povinný výtisk Parlamentní knihovně, Sněmovní 4, 118 26  Praha 1
  • 1 povinný výtisk Městské knihovně v Praze, Mariánské nám. 1, 115 72  Praha 1
  • 1 povinný výtisk periodického tisku, který je vydavatelem určen pro nevidomé nebo slabozraké, Knihovně a tiskárně pro nevidomé K.E. Macana, Ve Smečkách 15, 115 17  Praha 1
  • 1 povinný výtisk každé z těchto knihoven:

           a/   Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Generála Klapálka 1641, 272 80  Kladno
           b/   Jihočeská vědecká knihovna v  Českých Budějovicích, Lidická 1, 370 59  České Budějovice
           c/   Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, 305 48  Plzeň 
           d/   Severočeská vědecká knihovna v  Ústí nad Labem, W. Churchilla 3,  400 01  Ústí nad Labem
           e/   Krajská vědecká knihovna v Liberci,  Rumjancevova 1362/1, 460 53  Liberec 1
           f/   Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové 3
           g/   Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Prokešovo nám. 9, 728 00  Ostrava
           h/   Vědecká knihovna v Olomouci,  Bezručova 2,  779 11  Olomouc
           i/    Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské nám. 77, 530 94  Pardubice
           j/    Krajská knihovna Vysočiny, Žižkova 4344, 580 01 Havlíčkův Brod
           k/   Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
           l/    Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84, 360 06  Karlovy Vary

 

Sankce za porušení povinností

Tiskový zákon pamatuje i na sankce. Vztahují se na nedoručení oznámení potřebného pro evidenci, na neoznámení případných změn, na přerušení nebo ukončení vydávání tisku, nedodání povinných výtisků určeným adresátům, případně na nedodání vadného výtisku za bezvadný. Veřejně šířen nesmí být ani periodický tisk, který neobsahuje údaje podle § 8 zákona, odstavce 1. Tj.  například název tisku, periodicitu vydávání, místo vydávání, číslo a den vydání, evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, nebo název, sídlo a identifikační číslo vydavatele.  Přestupky proti zákonu mohu být sankcionovány podle konkrétní situace od 100.000 Kč až do 200.000 Kč při opakování přestupku. Přestupky podle zákona projednává příslušný krajský úřad. Pokuty vybírá a vymáhá krajský úřad.

 

Přestupky podle tiskového zákona | SEMTIX.cz

 

Jaký je současný stav tištěných podnikových periodik v ČR a kde se inspirovat?

V České republice je evidováno cca 17.000 periodik, z nichž je přibližně 11.500 aktivních. Podnikových periodik, zpravodajů, magazínů a časopisů je v dubnu 2023 aktivních 914 titulů.  Pokud rozdělíme periodika podle krajů, je zajímavé, že se jejich počet částečně potkává i s ekonomickou kondicí jednotlivých regionů:
Hlavní město Praha 437
Jihomoravský 85
Moravskoslezský 69
Středočeský 65
Jihočeský 42
Olomoucký 32
Zlínský 29
Pardubický 28
Liberecký 25
Ústecký 25
Královehradecký 24
Plzeňský 24
Vysočina 19
Karlovarský 10

Pokud hledáte inspiraci, můžete se podívat například na práci nejúspěšnějších zástupců firemních magazínů. Najdete je mezi účastníky soutěže Zlatý středník. Vítěze ročníku 2022 v kategorii Interní tištěný časopis a noviny najdete zde.

 

Chcete vlastní firemní časopis?

Kvalitní firemní časopis je o kvalitním a promyšleném obsahu, o vizuálním pojetí, i o nápaditém redakčním týmu. Základem je dobře postavený redakční plán, správný a pestrý výběr témat, dobře zvolené pravidelné rubriky, vizuální styl, použité barvy, kvalita papíru, použité grafické prvky, formát a rozsah, a především dostatek originálních podkladů a kvalitních fotografií. Důležitý je i kapacitní prostor pro práci váš redakční tým. Je dobré myslet i na následný marketing zpravodaje. Přínos časopisu pro firmu, například v oblasti HR, nebo jako prezentace mezi B2B partnery, je nesporný.

Pokud uvažujete o firemním časopisu, můžeme vám pomoci formou externí spolupráce. Napište mi na mch@semtix.cz , nebo volejte na telefon 602 525 236. Nabízíme spolupráci na tištěném periodiku, ale jsme schopni řešit i jeho internetovou verzi s úplnou redakcí. Realizujeme i komplexní online magazíny a firemní blogy, které nepodléhají tiskovému zákonu. Pokud se chcete podívat na naši práci, příkladem může posloužit například firemní magazín Valbek Story – Příběh myšlenky.

Pokud vám tento článek přišel jako zajímavý, podpořte jej prosím na našem Facebooku., nebo na účtu LinkedIn. Příště se podíváme na na to, jakým způsobem tvořit obsah pro firemní blog.

V článku jsou použity screeny obrazovek z webu Ministerstva kultury České republiky, a z portálu Zákony pro lidi.

Líbí se Vám tento článek?

Pokud se Vám naše články líbí, není nic lehčího, než se přihlásit k jejich odběru. Nebudeme Vás spamovat a můžete se kdykoliv odhlásit na 1 kliknutí

    Zajímám se o strategické řízení, nové formy organizace, online marketing a budování značek. Mám za to, že internet umožňuje firmám aktivovat obrovské příležitosti a vnitřní rezervy. Stále věřím, že dané slovo platí.