Google Ads

Google Ads je reklamní služba společnosti Google, původně známá pod názvem AdWords. Jedná se o systém online reklamy, který se používá při nákupu reklamního prostoru na Google a v síti jeho partnerů. Prostřednictvím AdSense lze například zakoupit reklamní prostor i na video portálu Youtube, který má velmi vysokou návštěvnost. AdSense funguje na principu aukce. Google vyhodnotí jaká reklama je z jeho pohledu pro konkrétní vyhledávání nejvhodnější (princip relevance) a porovná ceny nabízené jednotlivými zájemci. Výsledkem je pořadí jednotlivých inzerátů. Relevance je velmi důležitá, protože i při nižší nabízené ceně prokliku se může konkurent s relevantnějším inzerátem umístit na lepší pozici. Platba probíhá až za kliknutí na inzerát, odtud název PPC (pay-per-click). Reklamní systém tvoří tři nejvýznamnější složky. Vyhledávácí síť, obsahová síť a remarketing. Reklama ve vyhledávací síti pokrývá odpověď na konkrétní dotaz uživatele. Jedná se zpravidla o textové inzeráty, které uspokojí konkrétní potřebu uživatele na jeho dotaz. Reklama v obsahové síti naopak potřebu vyvolává. Jde o bannery s lákavými obrázky nebo o video reklamu jejímž cílem je u uživatele vyvolat touhu a pocit potřeby. Remarketing je opakovaná reklama cílená na uživatele, kteří projevili zájem a snaží se dosáhnout dokončení konverze. Přesvědčit uživatele, aby dokončil co zamýšlel. .


Při zakládání kampaní ve vyhledávací síti pro zobrazení reklam používáte klíčová slova, která jste si sami vytipovali nebo vám je například nabídl AdWords plánovač klíčových slov. Vaše klíčová slova reagují na vyhledávací dotazy uživatelů, dle toho v jaké shodě slova nastavíte....

Než se vůbec začnete pouštět do tvorby reklam v Google AdWords měli byste znát základní zásady inzerce. V roce 2016 se počet reklam, které Google zamítl, vyšplhal na neuvěřitelných 1,7 miliard. Reklamy byste měli psát ihned od začátku správně a nespoléhat na...