Až 50.000,- pokuta za absenci několika vět na webu?

Doba čtení: 2 min

Pokud se rozhodnete provozovat webové stránky za komerčním účelem, váš web musí splňovat právní náležitosti. Shrneme si tedy informace, které musí webová stránka firmy nebo živnostníka obsahovat. Vše, co uvádíme, má podklad v zákoně o obchodních korporacích, § 435 občanského zákoníků a také v nařízení Evropské unie ohledně nakládání s osobními údaji.

§ 435

(1) Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.

(2) Na listině podle odstavce 1 lze uvést i další údaje, nejsou-li způsobilé vyvolat klamavý dojem.

Fyzické osoby

 1. Jméno, které máte zapsané v živnostenském rejstříku
 2. Oficiální místo podnikání
 3. IČO
 4. Údaje o zápisu v evidenci, obvykle v živnostenském rejstříku – datum, evidenční číslo, evidující úřad
 5. Pokud jste plátci DPH – Informace o plátcovství DPH + uvedení DIČ
 6. Informační lišta, jakým způsobem nakládáte s osobními údaji uživatelů – neboli informační lišta, kde musí uživatel potvrdit že souhlasí s použitím cookies

Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku

 • Název společnosti – přesně uvedený tak, jak je v obchodním rejstříku (zejména pozor na špatné uvedené s.r.o.)
 • Sídlo – tedy kompletní adresa sídla včetně PSČ, nikoliv provozovny
 • – identifikační číslo společnosti
 • Spisová značka –  „oddíl a vložka“ vedená u rejstříkového soudu v „město“
 • Pokud jste plátci DPH – DIČ – daňové identifikační číslo
 • Informační lišta, jakým způsobem nakládáte s osobními údaji uživatelů – neboli informační lišta, kde musí uživatel potvrdit že souhlasí s použitím cookies

Nepovinná informace se týká uvedení základního kapitálu společnosti – zde ale pozor, protože je nutné uvést pouze kapitál, který byl reálně splacen.

Akciové společnosti

Pro akciové společnosti platí stejné povinnosti, jako pro ostatní právnické společnosti, s několika rozdíly:

 • akciová společnost MUSÍ mít funkční webové stránky
 • všechny akciové společnosti musí na webu zveřejňovat informaci o svolání valné hromady, a to nejméně 30 dní před jejím konáním
 • povinná je i informace, zda je společnost součástí jiného koncernu
 • účetní závěrku
 • výroční zprávu
 • informace o příslušnosti ke koncernu
 • vysvětlení pro akcionáře, pokud není dáno na valné hromadě
 • protinávrh akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady spolu se stanoviskem představenstva
 • zprávu k finanční asistenci podle § 311 písm. d) ZOK
 • znalecký posudek dle § 91 ZOK
 • informace při přeměnách korporací

Novinkou je uveřejnění skutečnosti o existenci koncernu a ve způsobu, jakým je svolávána valná hromada akciových společností, pozvánku už není nutné publikovat v Obchodním věstníku, ale na internetových stránkách ano, 

Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clanky/novinka-v-zakone-povinne-internetove-stranky-pro-firmy-kterych-se-to-tyka/

Jak informace zobrazit

Zákon vyloženě nenařizuje, jakým způsobem musí být na webu tyto informace zobrazeny. Jediná podmínka je, že informace musejí být veřejné a lehce dostupné. Ideální místo je tak buď v kontaktech, kde můžou takové informace přidat i na důvěryhodnosti, nebo patička webu, kde máte zajištěno, že povinnost splníte na každé stránce webu. Dejte si pozor také na jazykové verze webu – i pro cizí jazykové verze webu musíte výše uvedené informace uvést – a to i přesto, že máte pro každý jazyk jinou doménu a zřejmý fakt, že mnoho lidí zejména informaci o spisové značce příliš nepochopí.

Co když to na webu nebude?

Reálnou hrozbou jsou častější kontroly dodržování povinností rejstříkovými soudy, jelikož od roku 2014 část jejich agendy vykonávají notáři, a tím se dá očekávat zvýšená kontrolní aktivita i ukládání pořádkových pokut, 

Za nedodržení výše uvedených povinností Vám můžou české úřady dle zákona č. 200/1990 Sb udělit pokutu až 50 000 Kč a pozastavit činnost na jeden rok. V praxi však úřady nejprve vyzývají k nápravě, a až po neuposlechnutí urgence konají. Proč ale riskovat?

Dobrá rada na konec – nezapomeňte na GDPR !

Líbí se Vám tento článek?

Pokud se Vám naše články líbí, není nic lehčího, než se přihlásit k jejich odběru. Nebudeme Vás spamovat a můžete se kdykoliv odhlásit na 1 kliknutí

  Jednatel, IT

  Internet a jeho kouzlo jsem objevil v roce 1998, kdy ještě neexistovaly vyhledávače. Od té doby mě živí a fascinuje zároveň. Pokud se mě zeptáte na cokoliv z oblasti vývoje a provozu online projektů, fungování vyhledávačů, internetové reklamy či obecně principů online podnikání, je velká šance že vám správně odpovím mnohem dřív než Google.